Hakkımda

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç
Göz Hastalıkları Uzmanı


Oğuzhan Genç 2005 yılında İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlamış olduğu göz hastalıkları uzmanlığı eğitimini 2010 yılında tamamlamış ve 2012 yılının başına kadar aynı hastanede uzman doktor olarak çalışmıştır. Bu süreç zarfında özellikle kornea ve oküloplastik cerrahi alanları başta olmak üzere tüm göz hastalıkları hakkında tecrübe kazanmıştır.

2013 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya başlamış 2017 yılına kadar bu hastanede kornea biriminde öğretim üyeliği yapmıştır. Bu süreç zarfında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde Malatyanın ilk kornea bankasını kurmuş ve görev süresinde Göz Bankası Müdürlüğü görevini de yaparak bir çok kornea nakli ve bir çok ameliyat yapmış, bu süreç zarfında özellikle kornea nakilleri, gerçekleştirdiği ilkler ile taktir toplamış, gerek İstanbul, gerek de Malatyada yaptığı nakiller ve farklı ameliyatlar ile ciddi bir kornea nakil sayısına ulaşmış, refraktif cerrahi de bir çok başarı gerçekleştirmiştir. Türkiyede ilk kez endotelyal kornea nakli ile ilgili tez ve yayınlar yapmış, bu konuda Almanya ve Fransada labaratuar eğitimlerine katılmıştır.

2017 yılından itibaren Özel Sektöre geçmiş ve halen özel sektörde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Dr. Oğuzhan Genç gerek Uzmanlık eğitimi, gerek üniversitede öğretim üyeliği gerek de özel sektördeki mesleki hayatı boyunca bir çok ulusal ve uluslar arası toplantılar, sempozyum ve çalıştaylara katılmış, ulusal ve uluslar arası bir çok yayın, sözlü sunu, poster sunumu, ulusal ve uluslar arası bilimsel yayın hakemlikleri, projeler gerçekleştirmiştir.

Katıldığı Kurslar ve Eğitimler

 1. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Oftalmoloji kursu 10-12 Nisan 2009 Ankara
 2. İstanbul Retina Günleri 1. OCT kulübü toplantısı 2 Mayıs 2009 İstanbul
 3. Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Cerrahi Birimi 4. Canlı Cerrahi Sempozyumu 20-21 Mart 2010 İstanbul
 4. Türk Oftalmoloji Derneği 31. Nisan Kursu 01 – 03 Nisan 2011 Ankara
 5. Türk Oftalmoloji Derneği 25. Yaz Sempozyumu 22 – 24 Haziran 2012 Mardin
 6. Türk Oftalmoloji Derneği VII. Canlı Cerrahi Sempozyumu 22-23 Şubat 2014 İstanbul
 7. Türk Oftalmoloji Derneği 27. Yaz Sempozyumu Katarakt ve Oftalmolojide Güncel Tedaviler 13-15 Haziran 2014 Diyarbakır
 8. ESCRS 19th winter meeting – 20-22 February 2015 – İstanbul / Turkey
 9. ESOPRS 10-12 September 2015, 34th ESOPRS meeting – Brussells Belgium

Katıldığı Kongreler

 1. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal kongresi 30 Ekim – 2 Kasım 2007
 2. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal kongresi 19 – 23 Kasım 2008
 3. Türk COftalmoloji Derneği Ulusal kongresi 11 – 15 Kasım 2009
 4. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal kongresi 16 – 21 Ekim 2012
 5. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal kongresi Kasım 2013
 6. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal kongresi Kasım 2014
 7. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal kongresi
 8. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi Kasım 2016

Teşekkür Belgeleri

 1. C. Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli – Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinin kurulumunu sağlaması ve kornea nakil sayısındaki başarılardan ötürü teşekkür..
 2. Malatya İl Halk Sağlığı – Aile Hekimleri Göz Hastalıkları Taraması Eğitim Seminerleri

Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar

 1. Türk Tabibler Birliği
 2. Türk Oftalmoloji Derneği

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Işıl KUTLUTÜRK, Oğuzhan Genç, Ragıp Kerem BEDİR, Yusuf ÖZERTÜRK

Presenting A pregnant case with bilateral papilledema

VIII. Congress of the South-East Europan Ophthalmological Society, IX.

Congress of the Black Sea Ophthalmological Society 19-22 May 2011

 1. Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç

Macular Thickness Changes in Diabetic Patients After Uncomplicated

Cataract Surgery

Annual Meeting of the Asia-Pacific of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS). 27th APACRS Jaipur-İndia 2014 Annual Meeting

 1. Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç,Turgut Yılmaz, Penpe Gül Fırat, Soner Demirel

Results of Diod Laser Photocoagulation in the Treatment of Retinopathy

of Prematurity

14th South-East Europan Ophthalmological Society (ESASO) Retina Academy, İstanbul 13-15 November 2014

 1. Oğuzhan Genç, Anıl Kubaloğlu, Esin Söğütlü,

Musa Çapkın, Yasin Çınar, Yusuf Özertürk

Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

19 – 23 Kasım 2008

Yüksek Miyopide Artiflex Fakik Göz İçi Lens İmplantasyonu Uzun Dönem Sonuçlar

 1. Pınar Sorgun, Anıl Kubaloğlu, Esin Söğütlü, Oğuzhan Genç, Yusuf Özertürk

Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

19 – 23 Kasım 2008

Miyopi ve Hipermetropide ICL Fakik Lens İmplantasyonunun Erken Dönem Sonuçları

 1. Anıl Kubaloğlu, Esin Söğütlü, Oğuzhan Genç, Ekrem Kurnaz, Yusuf Özertürk

Türk Oftalmoloji Derneği 42.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

19 – 23 Kasım 2008

Descemet Soymalı Otomatik Endotelyal Keratoplastide Erken Dönem Sonuçlar

 1. Alime Güneş, Mustafa Kalaycı, Oğuzhan Genç, Yusuf Özertürk

Okul Öncesi Çocuklarda Açık Göz Yaralanmalarının Özellikleri

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. Turgut Yılmaz, Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç, Müfide Çavdar

Lazer İşaretleyiciye Bağlı Makülopatiler

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. Ersan Ersin Demirel, Penpe Gül Fırat, İrfan Kuku, Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç

Glokomlu Hastalarda ve Normal Popülasyonda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığının Karşılaştırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç, Turgut Yılmaz, Zarife Ekici Gök

Genç Bir Hastada Retinal Ven Dal Tıkanıklığı Nedeni: Esansiyel Trombositoz

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç, Turgut Yılmaz, Zarife Ekici Gök

Retrobulber Anesteziye Bağlı Oküler Penetrasyona İkincil Gelişen Koroidal Neovaskülarizasyon ve Tedavi Yaklaşımı

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. Turgut Yılmaz, Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç, Zeynep Ayfer Aytemur, Engin Burak Selçuk

Aktif Akciğer Tüberkülozlu Bir Hastada Tüberküloz Optik Nöropati

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. Kayhan Mutlu, Soner Demirel, Oğuzhan Genç, Seyhan Dikçi, Müfide Çavdar

Fasiyal Paralizi Sonrası Gelişen Lagoftalmus Tedavisinde Arion Slikon Tüp İmplantasyonu Sonuçlarımız

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. Müfide Çavdar, Soner Demirel, Turgut Yılmaz, Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç

Kliniğimizde Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Tanısı ile Takip Edilen Olgulardan Az Gören Rehabilitasyonuna İhtiyaç Duyan Hastaların Tespiti

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014

 1. ESOPRS 2015 Brüksel – Belçika- Evaluation of lacrimal sac in acquired nasolacrimal duct obstruction: clinical, radiological and histopathological

Soner DEMIREL1, Seyhan DIKCI1, Oguzhan GENC1, Penpegul FIRAT1, Kayhan MUTLU1

Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Malatya, Turkey

Ulusal ve Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Oğuzhan GENÇ, Anıl KUBALOĞLU, Yasin ÇINAR, Alime SEFER GÜNEŞ, Pınar SORGUN EVCİLİ, Tuba KABATAŞ ÇINAR, Nurullah BULUT, Işıl KUTLUTÜRK

Korneal endotelyal disfonksiyonlu hastaların tedavisinde DSAEK (descemet’s stripping automated endothelıal keratoplasty) sonuçları

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(J KartalTR).2013;24(1):00-00

 1. Alime Güneş, Mustafa Kalaycı, Oğuzhan Genç, Yusuf Özertürk

Characteristics of Open Globe Injuries in Pre-school Children

Pediatric Emergency Care-D-14-00110R2

 1. Oğuzhan GENÇ, Nurullah BULUT, Abdulkadir ORT

Keratoplasti ameliyatı endikasyonları ve ameliyat teknikleri

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(J Kartal TR) . 2012;23(2):61-64

 1. Oğuzhan GENÇ, Anıl KUBALOĞLU, Alime SEFER GÜNEŞ, Tuba KABATAŞ ÇINAR, Nurullah BULUT, Pınar SORGUN EVCİLİ, Abdulkadir ORT

DSAEK (Desme Soymalı Automatize Endotelyal Keratoplasti) ameliyatı sonrası keratometrik değerlerdeki değişiklikler

Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (J Kartal TR). 2012; 23(3):137-142

 1. Oğuzhan GENÇ, Esin SÖĞÜTLÜ SARI

Keratokonus hastalarının tedavisinde big-bubble tekniği ile yapılan derin anterior lamellar keratoplasti ameliyatının uzun dönem sonuçları

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(J Kartal TR) 2014:25(2)Ç95-100

 1. Oğuzhan GENÇ, Işıl KUTLUTÜRK, Cengiz AKKAYA

Topikal siklopentolat hidroklorid bağımlılığı sonucu gelişen ileri düzey korneal hasar

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

(J Kartal TR). 2014.85698

 1. Alime SEFER GÜNEŞ, Burak ÖZDEMİR, Pınar SORGUN EVCİLİ, Oğuzhan GENÇ, Abdülkadir ORT, Yusuf ÖZERTÜRK

Ahmed Glokom Valv İmplantasyonu Sonrasında Tenon Kisti Gelişimi

Türkiye Kilinkleri J Ophthalmol 2011;20(3)

 1. Turgut Yılmaz, Seyhan Dikçi, Zeynep Ayfer Aytemur, Oğuzhan Genç, Engin Burak Selçuk

İmmünokompetan bir Hastada Tüberküloz Optik Nöropati

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi – Kabul Yazısı Ektedir

 1. Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç, Turgut Yılmaz, Zarife Ekici Gök

Esansiyel Trombositozlu Genç bir Hastada Retinal Ven Dal Tıkanıklığı

Retina Vitreus Dergisi

 1. Ersin Ersan Demirel, Seyhan Dikçi, Oğuzhan Genç, Turgut Yılmaz

Coats Benzeri Retinitis Pigmentoza

Retina Vitreus Dergisi

 1. Evaluation of the Cornea and Anterior Chamber Morphologic Changes After Penetrating Keratoplasty in Patients With Keratoconus.

Ort A, Gunes A, Kandemir B, Calsr K, Kalaycı M, Genc O, Ozerturk Y.

Eye Contact Lens. 2016 Apr 6.

Ulusal ve Uluslar arası dergilerde Hakemlik

 1. Cutaneous and Ocular Toxicology – Comparison of Accelerated Conventional Corneal Collegen Cross-Linking for progressive Keratoconus
 2. Dicle Tıp Dergisi – Helikobakter pilori olgularının göz içi basıncı ve retina sinir lifi tabakası kalınlık ölçümlerinin incelenmesi
 3. Dicle Tıp Dergisi – Emetropik Gözlerde Pentacam ile Ön Segment Verilerinin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması
 4. Bozok Tıp Dergisi – Lenstar Optik Biyometrinin Farklı Katarakt Tiplerinde Performansının Değerlendirilmesi

Projeleri:

 • Deneysel Retina İskemi-Reperfüzyon Modelinde Secukinumab’ın etkinliğinin biyokimyasal, histolojik ve immünolojik olarak araştırılması. BAP projesi

Ulusal Projelerde Hakemlik

 1. Dicle Üniversitesi Endotelyal Lamellar Keratoplasti (Otomatik)
Şimdi Ara!
Yol Tarifi