Görme Keskinliği Testi

Görme Keskinliği Testi Malatya

Görme keskinliği testi Malatya; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarının teşhisinde kullanılan bir yöntemdir.

Gözdeki kırma kusurları, görüş keskinliğinin azalmasının başlıca nedenlerindendir. Kırma kusurlarının yarattığı bozuk görüntü birçok farklı yöntemle düzeltilebilir. Ancak bireylerin göz kusurunu fark etmesi veya erken yaşlarda göz bozukluğu olduğunu ailenin farketmesi her zaman kolay olmayabilir. Bozulan görüntünün altında farklı nedenler yatıyor da olabilir. Görme keskinliği testi, bu noktada kırma kusurlarının belirlenmesinde başlıca tetkiklerden biridir. Snellen testi (Snellen eşeli) görme keskinliğini tespit etmemizde kullandığımız temel test olup bunun yanında E testi (E eşeli) de kullanılabilmektedir.

Görme keskinliğinin tespite gözün sağlıklı ve kaliteli bir görüş sağlaması için temel unsur olmak ile beraber, görme keskinliğinin derecesi kişinin ehliyet almasında, polislik, askerlik, güvenlik görevlisi veya kaptan, operatör vb. meslek gruplarını tercih ederken istenilen şartları yerine getirebilmesi için gerekli bir durumdur. Erken yaşlarda görme keskinliğinin tespiti ve göz tembelliğinin tedavisi ileride meslek seçiminde kişinin önünde engel çıkmasını da engelleyebilmektedir.

Malatya görme keskinliği testi için Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç ile iletişime geçebilir; randevu alabilirsiniz.

Görme Keskinliği Neden Bozulur?

Görme keskinliği; gözdeki üç farklı fonksiyona bağlıdır. Bunlardan birincisi ışık ayrım fonksiyonudur.

Işık ayrım fonksiyonu; gözün parlaklığa karşı duyarlılığıdır diyebiliriz. Kontrast ve renklerin ayrılması, kontrast duyarlılık ile alakalıdır.

Uzaysal ayrım fonksiyonu ise uzaklığın algılanması ve hareketlerin ayırt edilmesi derinlik hissi ile ilgilidir.

Kesintili ışık ayrım fonksiyonu; kesintili yanıp sönen ışıklar vb. uyarıcıların tanınmasına ilişkin keskinlik fonksiyonudur.

Tüm bu fonksiyonların etkin şekilde çalışması görme kabiliyetini etkiler. Göz keskinliğini kaybettiğinde, görüntüler bulanıklaşır. Uzaktaki ya da yakındaki nesneleri görmek zorlaşır.

Keskinliğin azalmasındaki başlıca neden ise göz bozukluğudur. Yani kırma kusurlarıdır. Gözdeki kırma kusurlarını astigmat, miyop, hipermetrop ve presbiyopi olmak üzere 4 gruba ayırabiliriz:

Miyop

Özellikle uzağı görme kusurudur. Miyop olan kişiler genellikle yakın mesafeleri net bir şekilde görebilirler. Ancak cisim uzaklaştıkça görüş bulanıklaşır. Miyop olan kişilerde özellikle araba kullanmak gibi aktivitelerde sorun yaşanır. Uzak görme kusuru, kişinin yaşamını birçok noktada olumsuz etkiler. Bu nedenle gözlüğün ya da lenslerin düzenli kullanılması önemlidir. Eğer kişi gözlük ya da lens kullanımında zorlanıyorsa, lazer ile miyop tedavisi yapılabilir.

Hipermetrop

Özellikle yakın görme kusurudur. Hipermetrop olan kişiler, miyop olanların aksine, yakındaki nesneleri net bir şekilde göremezler. Ancak genellikle numara çok yüksek değil ise uzağı görmekte zorlanmazlar. Bu nedenle yemek yemek, okumak, yazmak gibi aktivitelerde daha çok zorluk yaşayabilirler. Hipermetrop’a özel gözlük ya da lens kullanarak, yakın mesafeden yapacakları eylemleri kolayca gerçekleştirebilirler. Erken çocukluk veya bebeklik çağında hipermetrop tespiti ve uygun gözlük kullanımı göz tembelliğini ve şaşılığı engelleyici ve tedavi edici bir unsurdur. Okul öncesi dönemde hastalığın erken tespiti bu açıdan da çok önemlidir. Ancak daha ileri yaşlarda kişi dilediği takdirde lazer ile de tedavi mümkündür.

Astigmat

Doğuştan gelen bir kırma kusurudur. Bu nedenle çocukluk döneminde fark etmek kolay olmayabilir. Bu nedenle okul öncesi dönemde, düzenli göz kontrolleri önem taşımaktadır. Malatya görme keskinliği testi sayesinde astigmat tanısı kolayca konulabilmektedir. Astigmat olan kişiler, ister yakın ister uzak mesafe olsun, bulanık görürler. Astigmat tedavisinde de gözlük, lensler ya da lazer seçenekleri bulunmaktadır.

Presbiyopi

Belirtileri ve nedenleri hipermetrop ile aynıdır. Yani yakını görme kusurudur. Ancak yaşa bağlı ortaya çıkar. 40 yaş üzeri her bireyde, yaş ilerledikçe yakın görme kusuru artar.

Görme Keskinliği Testi Nedir?

Görme keskinliği testi, göz bozukluğunu teşhis etmek; bozukluğun türünü, derecesini anlayabilmek için yapılan testlerdir. E testi ve Snellen testi olmak üzere iki türü bulunur.

E testinde; E harflerinden oluşan bir tablo, hastaya belli bir mesafe uzaktan gösterilir. Kişinin E harfinin uçlarının hangi tarafa baktığını söylemesi istenir.

Snellen testinde ise harf ya da sayılardan oluşan farklı tablolar hastaya gösterilir. Bu harf ve rakamlar farklı büyüklüktedir. Her bir sıraya farklı büyüklükteki şekiller dizilidir. Hastanın bu harf ve şekilleri okuyabilme performansına göre göz bozukluğu değerlendirilir.

Görme keskinliği testleri, kontrast olması açısından, beyaz zemin üzerine siyah renkteki şekil ve harflerle hazırlanır. Hasta bu zemine bakarken tek gözünü kapatır. İki göz açıkken yapılan testlerden anlamlı sonuç elde edilmez. Eğer kişi en alt sırada yer alan, en küçük harfleri bile okuyabiliyorsa görme keskinliği 10/10 olarak değerlendirilir.

Eğer hasta zemindekileri okuyamıyorsa, göze farklı derecelerdeki mercekler yerleştirilir. Bu merceklerle en iyi görüntü elde edilmeye çalışılır. Bu esnada reçete edilecek gözlük/lensin numaraları da belirlenmiş olur.

Sadece görme keskinliği görme kalitesi ve sağlıklı görme açısından en önemli unsur olmasına rağmen iyi bir görüş için tek başına yeterli değildir. Bunun dışında kontrast görme (daha koyu bir zemin üzerinde, daha açık bir nesneyi görebilme), renkli görme, görme alanının tam olması, derinlik hissi olması da iyi bir görme için temel şartlardır.

Malatya Görme Keskinliği Testi

Görme keskinliği testi, göz bozukluğunun teşhis ve tedavisinde ana rolü oynar. Bu nedenle oldukça önemlidir. Sadece göz bozukluğundan şüphelenen kişilerin değil, gözü bozuk olan hastalarımızın da düzenli olarak görme keskinliği testi yaptırması önemlidir. Böylece bozukluğun ilerleyip ilerlemediği takip edilebilir ve kişi için en uygun tedavi yöntemine karar verilebilir. Ya da gözlük/lens numaraları değiştirilebilir.

Malatya görme keskinliği, görme alanı, renk görme, derinlik hissi, kontrast görme testi yaptırmak isterseniz Yrd.Doç. Dr. Oğuzhan Genç ile iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi